no-img

Pusat Tuisyen Tatapan Minda

Write a Review
Request a Trial Class

About

Tatapan Minda Sdn Bhd telah ditubuhkan tahun 2007, atas kesedaran untuk memantapkan jati diri berintegriti serta memperkasakan pengetahuan dan kemahiran dalam aspek pendidikan serta sahsiah untuk keperluan sumber manusia khasnya bagi pelajar,belia, usahawan dan kakitangan syarikat.

Pada awalnya Tatapan Minda memberikan fokus dalam memberi bimbingan tuisyen kepada pelajar darp pra-sekolah sehingga ke peringkat pengajian tinggi.

Atas keperluan dan permintaan kami seterusnya mengambangkan sayap menceburi bidang pendidikan perkembangan minda yang mana kami mula melatih pelajar pendidikan yang bukan berasaskan kurukulum sekolah.

Bersesuaian dengan perkembangan dan keperluan semasa,Tatapan Minda Latihan memberi tumpuan yang lebih meluas dalam bidang pembangunan insan mengendalikan pelbagai program untuk peringkat sekolah dan pengajian tinggi,organisasi kerajaan dan swasta, golongan korporat dan profesional.

PUSAT TUISYEN TATAPAN MINDA mempunyai kepakaran di dalam memberikan perkhidmatan pendidikan terbaik yang meliputi peringkat sekolah rendah & menengah.

Kelas Tuisyen - Home Tuition - Mahir Membaca - Pantas SPM - Bimbingan Agama

English